Hoe houd ik Indeqa in sync met Outlook

Vergaderingen kunnen zowel vanuit Indeqa als Outlook gewijzigd worden. Hoe zorg je er dan voor dat de gegevens op beide plaatsen overeen blijven komen?

Als vergaderingen eenmaal gepland zijn kunnen ze zowel in Indeqa als in Outlook worden gewijzigd. Als je wijzigingen aanbrengt in Indeqa zal Indeqa automatisch Outlook bijwerken. Dus wijzig je op een later moment nog het tijdstip of de deelnemers dan zorgt Indeqa ervoor dat dit wordt overgenomen door Outlook.

Als je wijzigingen aanbrengt in de Outlook afspraak dan zal Indeqa je daarvan op de hoogte stellen de eerst volgende keer dat je de vergadering weer opent in de portal. Indeqa zal dan met een pop-up komen die aangeeft wat er gewijzigd is. Je kunt dan eenvoudig kiezen of je verder wilt werken met de gegevens vanuit Outlook of toch de gegevens in Indeqa wilt behouden. Op basis van die keuze zal Indeqa er dan voor zorgen dat Outlook en Indeqa weer overeenkomen. 

outlook-update

Dit proces wordt dus in gang gezet als je de vergadering weer opent in de portal na wijzigingen in Outlook. Het is dus noodzakelijk dat je de vergadering (opnieuw) opent in de portal. Als de vergadering al open stond zul je even moeten switchen of refreshen.

Let hierbij goed op dat als je een meeleesgroep hebt toegevoegd aan de Indeqa vergadering deze hier niet getoond zal worden. Die groep wordt immers niet toegevoegd aan de Outlook afspraak, dus zal niet terugkomen in deze vergelijking.

Wordt een vergadering op later moment vanuit Outlook of Microsoft Teams alsnog een Teams vergadering gemaakt. Dan zal Indeqa dit automatisch overnemen de eerst volgende keer dat de vergadering wordt geopend in de portal.

Let op. Er is één scenario waarbij dit niet werkt. Als je in Outlook een gebruiker verwijderd die in Indeqa was toegevoegd aan de vergadering via een groep kan deze niet worden verwijderd. Je zult dan zelf de gebruiker uit de groep moeten verwijderen om het weer in sync te krijgen. Indeqa zal hiervan een melding geven.