Efficiënt én volgens de laatste IT ontwikkelingen

Vergaderen en overleggen in het Onderwijs

 

Binnen het Onderwijs is het gebruikelijk om op basis van een vergaderschema een reeks vergaderingen uit te schrijven voor verschillende vergadergremia zoals de Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht en College van Bestuur. 

Het opmaken van de agenda, aanbieden van de vergaderstukken, het vastleggen van besluiten en acties is vaak een tijdrovende activiteit voor de organisatoren. De genodigden hebben aan hun beurt de behoefte aan een goed beveiligde vergaderomgeving waar zij vergaderstukken kunnen voorbereiden en annoteren maar ook kunnen discussiëren en de voorzitter wil het vergaderproces bewaken door te letten op tijd en een efficiënte besluitvorming. 

Door te kiezen voor Meeting Decisions heeft u een Microsoft 365 oplossing beschikbaar om uw vergaderproces te structureren en efficiënter te laten verlopen.

Demo boeken? Zelf proberen?
male customer service representative smiling in an office

Secretarieel ondersteuners

Als organisator kan je op basis van de vergaderschema de vergaderingen inplannen.

De vergadersjablonen helpen je om per type vergadering de agenda snel op te maken en de vergaderstukken toe te voegen.

Group of people in a business meeting

Leden van de raad en Bestuur

Als genodigde krijg je toegang tot de vergaderagenda en stukken. Als voorbereiding op de vergadering kan je de Actielijst doorlopen, en op stukken annoteren. Deelnemen aan een vergadering kan zowel op afstand als fysiek op verschillende apparaten.  

Business people in a meeting at the office

Voorzitter en Notulist

Als voorzitter kan je de tijd bewaken door de Timer in te starten. Tijdens de vergadering kan een stemronde starten om een Besluit aan te nemen en nieuwe Acties vastleggen. 

Als Notulist kan je tijdens en na de vergadering de Notulen opmaken en de notulen ter revisie aanbieden.
 

Illustration of dna against students reading a book

Vergaderbibliotheek

Alle vergaderinformatie en documenten worden automatisch in een eigen bibliotheek opgeslagen. Alleen bevoegden kunnen bij deze informatie. Door de uitgebreide zoekmogelijkheden kan je een Agendapunt, Besluit of Vergaderdocument eenvoudig terugvinden.

 

Enkele onderwijsklanten

“Meeting Decisions vermindert de tijd die nodig is om documenten voor de agenda en notulen te maken en samen te stellen, houdt alles op één plek, gemakkelijk toegankelijk en communiceert op een transparante en efficiënte manier met deelnemers aan de vergadering. . De toewijzing van vergadertijd zorgt ervoor dat agendapunten beknopt en to the point blijven.”